Skip to main content

Zbierka

 Ak máte záujem o prispenie na rekonštrukciu domov, ktoré boli zasiahnuté požiarom, môžete príspevok doniesť na obecný úrad alebo ho môžete poslať na účet SK96 0200 0000 0013 5619 2079