Skip to main content

Informácie

Sluzby v oblasti geodezia a katastra: www.geodeticca.sk/

Facebookova stranka obce Jalovec: www.facebook.com/Obec-Jalovec-na-Liptove-1062835810394475/

Boje o Jalovec 23. marec 2013 o 14:30

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Projekt sa začal realizovať v roku 2010 rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v aglomerácii Bobrovec, Jalovec a Trstené. Jedná sa o dobudovanie kanalizácií. Cieľom projektu je zvýšenie poštu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadov vôd ako zákkladnej enviromentálnej službe vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ. Predpokladané ukončnie projektu je v roku 2012.

Celkové investičné náklady: 4 253 036,51 EUR

Dotácie EU z OPŽP: 4 018 053,28 EUR

Vývoz "zeleného" odpadu.

V rámci systému separovaného zberu odpadu obecné zastupiteľstvo v Jalovci oznamuje,že; zber "zeleného" odpadu (tráva, biologicky rozložiteľný odpad je na miestnom kompostovisku. Obec tento "zelený" odpad uloží do kompostoviska. "Zelený" odpad občania môžu uložiť bezplatne, skládka slúži iba pre občanov obce Jalovec (nie pre firmy a organizácie). Prosíme občanov o disciplinovanosť pri triedení ako aj uskladňovaní "zeleného" odpadu na určenom mieste. Upozorňujeme občanov na nevhodnosť ukladania hrubých konárov. Tenké konáre odkladajte na okraj kompostoviska. Prípady porušovania tohto oznamu (ako ukladanie iného odpadu alebo ukladanie odpadu na iné miesto) bude obecný úrad riešiť pokutou. V platnosti od dňa 27.7.2007. V prípade otázok nám môžete napísať pomocou kontaktného formulára.

 

PrílohaVeľkosť
Informácia pre voliča.pdf142.85 KB