Skip to main content

História

Jalovec leží v strednej časti Liptovskej kotliny, 10 kilometrov severne
od Liptovského Mikuláša, v nadmorskej výške okolo 700mnm. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1391 (spomína sa pod názvom Ilochfeu), Jalovec vznikol pravdepodobne už skôr, v prvej polovici 14.storočia toto územie dostal gróf Martin, syn Panestov. K najznámejším majiteľom obce patrila zemianska rodina Banovcov z Trsteného, ktorá ju vlastnila až do roku 1848.

Miestne obyvateľstvo sa zaoberalo roľníctvom, ťažbou a spracovaním
dreva, chovom a pasením oviec, kráv a koní. Zaoberalo sa aj debnárstvom, kolárstvom,kováčstvom a tkáčstvom.
Obec zažila ťažké chvíle v rokoch druhej svetovej vojny, predovšetkým v
jej závere na jar roku 1945. Nachádzala sa na frontovej línii a nemecké vojská ju z veľkej časti vypálili. Tieto udalosti pripomína pamätník Slovenského národného povstania s textom "I pre teba i pre mňa, čo mohli, všetko dali, nešetrili život svoj, no vlasť nám zachovali." Po druhej svetovej vojne bola obec obnovená a dnes je turistickým východiskom do Západných Tatier.