Skip to main content

45.výročie založenia hokeja na Jalovci

45. výročie založenia hokeja na Jalovci sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti nad Barom u Capa.